Status AkaunStatus Akaun Anda
A
BCD

EF
Didaftarkan:
Aktif:Digantung:Disekat:Ditamatkan:

Didaftarkan:
Tiada Status:


Ditamatkan:
Kitaran akaun prabayar bermula disini.
Status bertukar menjadi AKTIF apabila telah memasukkan SIM kad ke dalam telefon dan panggilan pertama berjaya dibuat. *Top up hanya boleh dibuat selepas berjaya membuat panggilan pertama.

Status bertukar menjadi DIGANTUNG selepas tamat tempoh aktif. Didalam tempoh ini, panggilan keluar dan penghantaran SMS tidak dibenarkan kecuali membuat panggilan ke nombor-nombor kecemasan dan hanya boleh menerima panggilan serta SMS sahaja.

Status bertukar menjadi DISEKAT selepas 30 hari digantung. Didalam tempoh ini, panggilan keluar/masuk, penghantaran/penerimaan SMS tidak dibenarkan kecuali membuat panggilan ke nombor-nombor kecemasan sahaja.

Akaun prabayar DITAMATKAN selepas 30 hari disekat dan nombor telefon serta baki kredit dilupuskan.

Kitaran akaun prabayar bermula disini.
Apabila tidak memasukkan SIM kad ke dalam telefon atau tidak membuat sebarang panggilan setelah akaun didaftarkan.

Akaun prabayar DITAMATKAN setelah gagal memasukkan SIM kad ke dalam telefon atau gagal membuat sebarang panggilan berjawab selepas 30 hari akaun didaftarkan. Nombor telefon dilupuskan
Jadual 1 (jika tidak membuat sebarang top up didalam tempoh AKTIF 30 hari)
Picture

Jadual 2 (jika tidak memasukkan SIM kad ke dalam telefon atau tidak membuat sebarang panggilan selepas pendaftaran akaun)
Picture