Tempoh SahTempoh sah yang panjang sehingga 368 hari!
Tempoh sah akaun anda akan terkumpul secara automatik setiap kali anda membuat top up; dan ianya boleh membawa sehingga 368 hari! Ini bermakna tempoh sah yang baru hanya akan bermula daripada tarikh luput tempoh sah top up yang dibuat sebelumnya. Ikhlas daripada kami tanpa caj-caj tersembunyi.

Picture